گریتینگ الکتروفورج

گریتینگ های الکتروفورج بصورت تمام اتوماتیک بدون دخالت نیروی انسانی ساخته می گردد. این نوع گریتینگ تنها شامل گریتینگ های تسمه در چهارپهلوتابیده می گردد. سایر انواع شبکه های گریتینگ به این روش قابل ساخت نمی باشند .

برای ساخت گریتینگ الکتروفورج با استفاده از ایجاد جریان القایی چهارپهلو در مجاورت تسمه با اختلاف بار الکترومغناطیس قرار گرفته و درهم ممزوج می گردند.

محاسن و معایب گریتینگ الکتروفورج چیست ؟

از محاسن این نوع صفحات مشبک کیفیت بالای شبکه گریتینگ می باشد. از معایب این نوع شبکه می توان به پرت بالا بعد از برشکاری شبکه های مدل دار و محدودیت ابعادی تا یک متر عرض اشاره نمود.

ابعاد ساخت

گریتینگ الکتروفورج بصورت پنل ابعاد 1500×6000 mm تولید می گردد. برای تولید شبکه های درخواستی مطابق با نقشه ، پنل اصلی برشکاری می شود. در مواردی که مدل درخواستی مستطیل شکل نباشد ، برشکاری cnc مدنظر قرار می گیرد. لازم بذکر است که کلیه پنل ها پس از برشکاری بایستی گالوانیزه گرم گردند.

قیمت گریتینگ الکتروفورج

ساختار جوش در گریتینگ الکتروفورج چگونه است ؟

ساختار جوشکاری در این بخش ماهیتی مشابه با جوشکاری نقطه ای  Spot Welding دارد که روشی از جوشکاری مقاومت الکتریکی بوده و از فشار پرس و گرما جهت ذوب بصورت همزمان استفاده می گردد.

با ایجاد مقاومت الکتریکی بالا گرمای زیادی تولید شده و منطقه ی مشترک بین تسمه و چهارپهلو به حالت خمیری در می آید. این روش جوشکاری عموما برای فولاد استفاده می گردد. روش الکتروفورج برای فلزاتی نظیر آلومینیوم نیز با افزایش جریان قابل استفاده می باشد.

مصرف برق بسیار زیاد

از مشکلات این روش تولید گریتینگ مصرف بالای برق می باشد. با توجه به محدودیت های حاضر در مصرف برق شرکت های سازنده گریتینگ با موانع فراوانی مواجه شده اند. در مواردی که بارگزاری و مقاومت خوردگی بالا مدنظر باشد ، گریتینگ کامپوزیت جایگزین مناسبی می باشد.

استانداردهای ساخت شبکه های الکتروفورج

استانداردهای مرتبط با گریتینگ های الکتروفورج در زمینه ی ابعاد ، کیفیت جوش و بارگزاری می باشند. استاندارد Din 24531 و MBG 531 از مراجع مربوطه می باشند.